تماس با ما

 فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی

مرکز تحقیقات کاربردی

آدرس وبگاه: http://khs.jrl.police.ir 

پست الکترونیکی: khs.jrl@police.ir

پست الکترونیک پشتیبان: khorasan.nt@gmail.com

تلفن تماس: 21823520-058

نمابر:          21823510-058      


CAPTCHA Image