تماس با ما

دبیرخانه فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی

آدرس: بلوار ولایت-خیابان سرباز-خیابان مطهری-ستاد شماره 2 فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی-مرکز تحقیقات کاربردی

آدرس وبگاه: http://khs.jrl.police.ir              پست الکترونیکی: khs.jrl[at]police.ir               

تلفن تماس: 21823520-058                        نمابر: 21823510-058      


CAPTCHA Image