درباره نشریه

فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی نشریه "علمی-تخصصی" فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی است که از سال 1393 با اخذ مجوزهای لازم  شروع به کار نموده و دبیرخانه آن در محل مرکز تحقیقات کاربردی آن فرماندهی مستقر می باشد. این دفتر به عنوان نماینده پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا از سال 1387 در فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی با هدف پاسخگویی علمی به نیازهای پژوهشی پلیس خراسان شمالی راه اندازی گردید. مقالات چاپ شده در این نشریه عموماً، دستاورد پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در این مرکز علمی تحت عناوین: طرح تحقیقاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری تخصصی و مقالات سفارشی می باشد.

این نشریه افتخار آن را دارد که فرصتی ارزشمند را برای چاپ و انتشار مقالات پژوهشگران و علاقمندان به تحقیق در حوزه نظم و امنیت در محیط جغرافیایی استان خراسان شمالی فراهم نموده است.