دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1399 
3. آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت کارکنان نیروی انتظامی شهر بجنورد

صفحه 79-103

محبوبه سلیمان پور عمران؛ مجتبی سیاح؛ سینا توکلی اردوغان؛ نجمه شجاعیان


5. ضرورت پدافند غیرعامل

صفحه 125-150

حسن رودباری آملی؛ حمزه گریوانی