ضوابط قانونی عفاف و حجاب و وظایف نیروی انتظامی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین تهران

2 استادیار جامعه شناسی, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مسئله عفاف و حجاب در یک جامعه اسلامی به‌عنوان رکن اصلی سلامت اجتماعی و جامعه امن محسوب می‌شود به همین منظور قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با حجاب و عفاف تدوین شده است؛ که ازجمله وظایف نیروی انتظامی تعیین حدود عفاف و حجاب در جامعه به‌ منظور تشخیص مصادیق آن است. مقاله حاضر که نتیجه تحقیقی در همین زمینه و پاسخگویی به دو سؤال ملاک‌های بدحجابی در قوانین ایران کدامند و راهکارهای مقابله با بدحجابی توسط نیروی انتظامی کدامند؟ انجام شد.
روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوای متون قانونی بود و جامعه آماری تحلیل محتوا کلیه کتب و منابع قانونی بود که به‌صورت تمام شمار مطالعه شد.
نتایج تحقیق نشان داد که 26 قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط با این موضوع حجاب و عفاف وجود دارد. ملاک‌های بدحجابی در قوانین به‌طور خلاصه، نپوشیدن کامل موی سر و هر جای دیگر بدن برای زنان جز وجه و کفین، پوشیدن دامن و شلوارهای کوتاه و چسبان چادرهای نازک و توری، مانتوهای نامناسب، آرایش صورت و مو به‌طور غیرمتعارف و استفاده از کلاه بدون مقنعه می‌باشد. ازجمله ملاک‌های بی‌عفتی برای مردان استفاده از گردنبند و گوشواره، استفاده از البسه زنانه، شلوارهای کوتاه، چسبان و تنگ و نازک بیان شد. راهکارهای ارائه شده برای مقابله با بدحجابی توسط نیروی انتظامی عبارت بودند از تلاش برای به‌روز کردن قوانین مربوطه متناسب با شرایط زمان و مکان و نشست‌های کارشناسانه و ارائه راه‌حل، کاهش مصادیق بدحجابی و اطلاع‌رسانی قوانین به مردم و همچنین مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌های مجری و مسئولین امر و مجازات اماکن تفریحی که این قوانین را رعایت نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها