مرحله دوم فراخوان اولویت های پژوهشی 1399فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی

دریافت کاربرگه طرح پیشنهادی تحقیق (پروپوزال)

نشریه دانش انتظامی خراسان شمالی یک فصلنامه با داوری بسته و دسترسی آزاد است که از سال 1393 توسط مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی با پشتیبانی مالی و اجرایی پژوهشگاه  علوم  انتظامی و  مطالعات اجتماعی  ناجا منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری لازم برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مرتبط با نظم و امنیت در استان خراسان شمالی پایه گذاری شده است. هدف این فصلنامه انتشار مقالات پژوهشی و کاربردی با کیفیت که یافته های مرتبط با حوزه نظم و امنیت را گزارش می دهند، می باشد. این نشریه در دو نسخه چاپی و الکترونیکی با رده بندی دیویی: 355.00955 منتشر می شود.

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی

فرمت: چاپی و الکترونیکی

زبان مجله: فارسی-انگلیسی

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی قبلی: بلی

شاپا چاپی: 5810-2345 و شاپا الکترونیکی: 9995-2716

هزینه چاپ مقاله: رایگان

نوع مجله: علمی

حوزه تخصصی: نظم و امنیت در استان خراسان شمالی

دسترسی آزاد: بلی

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0International License(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

نمایه شده: بلی

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: 2 ماه

شماره جاری: دوره 7، شماره 27، پاییز 1399 

ابر واژگان

نشریات مرتبط